Made By Brzda

Stránky venované modelom MSTS

Homepage

Vzhľadom na záujem o modely z mojej tvorby som sa rozhodol založiť tieto stránky. Modely sú rozdelené do základných kategórií , ktoré budú priebežne dopĺňané.  

                                                                                                           Brzda.

 
www.brzda@atlas.sk